Uroczystość otwarcia szkoły - filii Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie
Powiat Kościański

W środę, 11 października 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego przez Powiat Kościański budynku szkoły w Kiełczewie. Nieruchomość została zakupiona z myślą o ulokowaniu w niej części uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.

W wyremontowanej szkole do dyspozycji uczniów jest m.in. 10 nowych klas dydaktycznych. Łącznie uczniowie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej będą mieli do dyspozycji dodatkowych 785 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego przecięcia wstęgi, którą, przed głównym wejściem do budynku przecinali: Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego, Dawid Olejniczak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie, Przemysław Michalewicz, właściciel firmy PRO-MAKE z Dąbrowy, która wykonała remont szkoły, Marlena Broniewska, mama uczennicy, reprezentująca rodziców uczniów uczących się w Zespole Szkół Specjalnych, Wiktoria  Szwarc, uczennica 7 klasy Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej Kościanie. Po przecięciu wstęgi budynek poświęcił i modlitwę  w intencji szkolnej społeczności odmówił ks. kanonik Paweł Skrzypczak, proboszcz Parafii NMP Wniebowziętej w Kościanie.

W budynku przygotowanym na licznie przybyłych gości reprezentujących samorząd Powiatu Kościańskiego, Gminę Kościan, Miasto Kościan, powiatowe instytucje oświatowe, osoby przeprowadzające i nadzorujące prace remontowe, przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych,  pracowników szkoły, rodziców i uczniów powitał Dawid Olejniczak, dyrektor ZSS w Kościanie.

- Spotykamy się tu dziś, by celebrować nasz wspólny sukces. Szkoła, jak wiemy, to nasz drugi dom – mówił dyrektor. 

Opisując historię szkoły i jej potrzeby dyrektor podkreślił, że - na wysoką jakość pracy szkoły i sukcesy uczniów ogromny wpływ ma wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

- Zatrudnieni tu pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni to ludzie o szczególnych predyspozycjach i wielkich sercach, pełni zaangażowania. Zarząd Powiatu Kościańskiego na czele ze Starostą Kościańskim, Henrykiem Bartoszewskim obserwując od lat wzrost liczby uczniów orzeczonych do kształcenia specjalnego zauważył, że rodzice o wiele chętniej decydują się na kształcenie swoich dzieci w szkole specjalnej. Rodzice wiedzą, że ich dziecko w szkole specjalnej ma zapewnione na miarę swoich możliwości i umiejętności warunki do pełnego rozwoju. Ma szanse osiągnąć sukcesy. Problemem, który od wielu lat nas nurtował to baza lokalowa. Zarząd Powiatu Kościańskiego sprostał potrzebie zadbania o właściwe warunki lokalowe Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie podejmując decyzje o nabyciu nieruchomości w Kiełczewie – mówił D. Olejniczak. - Cieszę się, że decyzja kupna budynku szkoły w Kiełczewie zyskała poparcie całej Rady Powiatu Kościańskiego. Dziękuję Zarządowi Powiatu Kościańskiego i radnym za przychylność i zrealizowanie tego projektu. Za inicjatywę, ogromne zaangażowanie i okazane serce. Jest to ogromna inwestycja – podsumował Dawid Olejniczak.

W ramach podziękowania dyrektor szkoły przekazał na ręce Starosty Kościańskiego wieczne pióro, które jak zaznaczył jest symbolem mądrości i trwałości decyzji. - Pióro jest także symbolem szkolnictwa niech przypomina Panu o dzieciach i młodzieży uczących się w „Konopnickiej” – zakończył swoje podziękowania dyrektor D. Olejniczak.

W nowej szkole jeszcze w październiku naukę rozpoczną uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Łącznie będzie to 11 oddziałów klasowych. 

Zwracając się do zebranych Starosta Kościański, Henryk Bartoszewski podkreślił jak duże znaczenie władze samorządowe Powiatu Kościańskiego w tej kadencji przywiązywały do oświaty i jej problemów.  - Gdy zdiagnozowaliśmy wiele potrzeb w przestrzeni publicznej, którą zarządzamy zdaliśmy sobie sprawę, że oświata będzie jednym z ważniejszych elementów naszej działalności. Dobiega końca pięcioletnia kadencja i w tym czasie wykonaliśmy bardzo ważne zadania – pokreślił H. Bartoszewski. Starostwa wspomniał zrealizowane w ostatnim czasie przez powiat inwestycje w infrastrukturę szkół prowadzonych przez powiat. Były to m.in. remont dachu na sali sportowej Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, budowa Centrum Kształcenia Praktycznego i termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie.

- Dzisiejszym dniem rozpoczynamy pisanie nowej historii tej szkoły. Przekazując dziś tę inwestycję wypełniamy istotne potrzeby tej szkoły.  Podjęliśmy ten wielki wysiłek, aby i w tej dziedzinie poprawić warunki – zaznaczył starosta. - Długo ważyliśmy jak to zrobić, gdyż tam, gdzie jest macierzysta szkoła nie ma możliwości dobudowania czegokolwiek.  Zastanawialiśmy się co robić, gdzie budować, może coś kupić. Tu właśnie ukłon do Wójta Gminy Kościan i radnych Gminy Kościan za podjęcie z nami dialogu jak doprowadzić proces przejęcia, wykupu, darowania tego obiektu, by służył on nadal oświacie. Dzisiaj cieszymy się, że to dzieło dobiegło końca. Cieszymy się, że dziś może być podsumowana nasza współpraca. Obiekt zyskał zupełnie inny wygląd. Szkoła w Kiełczewie, przez mądrą decyzję Powiatu Kościańskiego będzie trwała, będzie świadectwem troski o jak najlepsze kształcenie młodzieży i dzieci – podsumował Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański.

Uroczystość uświetnił specjalnie przygotowany na tę okazję przez uczniów szkoły występ artystyczny. Dzieci wraz z opiekunami z uśmiechem na twarzach zaprezentowały wpadające w ucho piosenki.

Przed zwiedzaniem wyremontowanego budynku zaproszeni goście składali na ręce Starosty Kościańskiego i dyrektora szkoły gratulacje i życzenia.

Koszt prac to ponad 1 mln 32 tys. złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Powiatu Kościańskiego.

DSC0007-Duywynik
DSC0005-Duywynik
DSC0027-Duywynik
DSC0048-Duywynik
DSC0057-Duywynik
DSC0068-Duywynik
DSC0072-Duywynik
DSC0078-Duywynik
DSC0079-Duywynik
DSC0082-Duywynik

 

Byłeś świadkiem bulwersującej sytuacji, ciekawego wydarzenia lub widziałeś coś interesującego? Chcesz się czymś pochwalić?
Napisz do nas , dołącz zdjęcia lub film, opublikujemy to na portalu. Ten portal jest dwa Was.
TPL_BACKTOTOP