Powiat pozyskał prawie 3 mln na drogę Szczodrowo – Sierakowo
Powiat Kościański

Powiat Kościański pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg blisko 3 mln złotych na rozbudowę drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo wraz z budową oświetlenia ulicznego w Sierakowie. 

Łączna długość rozbudowanej drogi powiatowej będzie wynosić blisko 1,5 km. Zadanie podzielono na dwa odcinki, pierwszy obejmie część od Szczodrowa do początku wiaduktu nad drogą ekspresową S5 Drugi odcinek rozpocznie się na końcu wiaduktu nad drogą S5 przez Sierakowo do skrzyżowania z byłą drogą krajową nr 5. 

Zadanie obejmuje swym zakresem: poszerzenie części jezdni do 6 m, budowę ścieżki rowerowej o szer. 2 m, budowę chodnika o szer. 2 m, utwardzenie istniejących zjazdów; wykonanie poboczy o szer. 1, budowę zatoki parkingowej w Sierakowie, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie, odmulenie, kopanie rowów lub skarpowanie pobocza, oznakowanie poziome grubowarstwowe, nowe oznakowanie pionowe. Ponadto w Sierakowie wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. 

Całkowity koszt zadania szacowany jest na ponad 5,2 mln złotych. Wkład własny Powiatu Kościańskiego wyniesie ponad 2,3 mln złotych. 

Rozbudowa musi zakończyć się do października 2024 roku.

3951857883898012200404204526955436795203485nwynik
3951934183898012633737492760823194323188656nwynik
3951987633898013867070706241419708218176721nwynik
3951994953898015467070548707173321264678402nwynik
395240424389801243373751910951827828527667nwynik
3953498103898014567070631052839047291895954nwynik

 

Byłeś świadkiem bulwersującej sytuacji, ciekawego wydarzenia lub widziałeś coś interesującego? Chcesz się czymś pochwalić?
Napisz do nas , dołącz zdjęcia lub film, opublikujemy to na portalu. Ten portal jest dwa Was.
TPL_BACKTOTOP