Zmiana kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Kościanie
Fot: archiwum KP PSP w Kościanie

Z dniem 3 czerwca 2024 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Strużyński powierzył st. kpt. Piotrowi Foremskiemu pełnienie obowiązków zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

St. kpt. Piotr Foremski służbę rozpoczął w 2008 roku jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. To tam zdobył podstawy wiedzy pożarniczej i rozpoczął swą drogę zawodową.  Po zakończeniu nauki, od dnia 1 września 2010 roku podjął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Z dniem 1 stycznia 2015 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Podczas kolejnych lat służby systematycznie poszerzał wiedzę i podnosił umiejętności ratownicze, awansując na kolejne stanowiska.

Z dniem 3 czerwca 2024 roku Komendant Powiatowy PSP w Kościanie mł. bryg. Jacek Donaj powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Szymonowi Kaźmierczakowi.

Serdecznie gratulujemy Panu Komendantowi oraz dowódcy, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w służbie oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i zamierzeń tak aby niesiona przez strażaków pomoc była profesjonalna i skuteczna.

Opracowanie: mł. kpt. Dawid Kryś - KP PSP w Kościanie

c50b0046-bb09-46ca-afac-e5a1478e2267wynik
2540e9d4-f589-4871-8b3c-25d47bbf1d9awynik

 

Byłeś świadkiem bulwersującej sytuacji, ciekawego wydarzenia lub widziałeś coś interesującego? Chcesz się czymś pochwalić?
Napisz do nas , dołącz zdjęcia lub film, opublikujemy to na portalu. Ten portal jest dwa Was.
TPL_BACKTOTOP